26 september 2019

12:00 - 12:45

Ontvangst met inlooplunch

12:45 - 12:55

Welkom en opening

Door dagvoorzitter: Wouter Truffino, Holland Prop Tech

12:55 - 13:15

Het belang van een duurzame wereld voor morgen

De bevolking neem toe, naar verwachting met nog eens een miljoen mensen tot 2030. Hoe zorgen wij ervoor dat we onze steden en stedelijke regio's duurzaam, gezond en leefbaar houden? Welke innovaties hebben wij nodig en waar moeten we echt op letten voor de toekomst van morgen?

13:15 - 13:35

Smart Cities: Hoe technologie onze gebouwen zal veranderen

Door gebouwen steeds meer te voorzien van technologie zijn we steeds beter in staat om processen in en presentaties van gebouwen te meten en sturen. Dit is nog maar het topje van de ijsberg van wat we kunnen met de data die uit deze technologie komt. Wat heeft u aan deze verslimming en hoe kunt u deze data inzetten voor de nodige verduurzaming. Wat kunnen we er nog meer in de toekomst. De volgende stap is deze data gaan delen zodat we slimme steden krijgen.

13:35 - 13:55

Smart City Strategie

Elke zichzelf respecterende stad heeft inmiddels een smart city strategie.  Dit is nodig om de steden duurzaam en leefbaar te houden. Wat hebben we nodig om de strategie uit te gaan voeren, hoe wordt dit aangepakt en wat hebben we van u nodig? 

13:55 - 14:15

Smart Talks

Discussie over de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en smart cities.  

14:15 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:30

Break Outs

U kunt een keuze maken uit diverse interessante break out sessies, waar u met een kleinere groep dieper ingaat op een thema binnen smart city. 

1.1  Smart City 

1.2 Big data 

1.3 Smart Mobility 

15:30 - 15:45

Energybreak op het smart experience plein 

Hier presenteren start-ups en grown-ups uit verschillende disciplines nieuwe oplossingen en innovaties 

15:45 - 16:30

Break Outs

2.1 Smart Energy in the City

2.2 Smart Data en IoT 

2.3 Cybersecurity 

16:30 - 16:50

The future is ours; the impact van expotentiele technologie

 

16:50

Netwerkborrel